Teplitz- Schönau Freundeskreis e.V. München

Header Image

Teplitz-Schönau Freundeskreis e.V. München

 

Spolek přátel Teplice

 

Begrüßung                              > Pozdrav

Liebe Besucher der Internet-Seiten,

diese Seiten hat der Teplitz-Schönau Freundeskreis e.V. erstellt.

Wir ehemaligen Bürger aus dem Kreis Teplitz-Schönau wurden, wie alle Sudetendeutschen, 1945/46
aus unserer seit Jahrhundert angestammten Heimat Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien
vertrieben.

Eine neue Bleibe fanden wir in der damals amerikanischen Besatzungszone Westdeutschland.

Der Start und Neuanfang in neuer Umgebung war schwer, denn die meisten Städte und Dörfer
Deutschlands waren vom Krieg sehr zerbombt.

Mit unserem Können, unserem Wissen und Fleiß bauten wir zusammen mit den Einheimischen
Deutschland erfolgreich wieder auf. Auch die  Integration von über 3 Mio. Sudetendeutschen verlief erfolgreich, auch bedingt durch gleiche Sprache und Kultur.

In der Zwischenzeit leben wir schon in der vierten Generation in unserer neuen Heimat und immer
noch liegt uns unsere über Jahrhunderte geprägte alte Heimat am Herzen.

Der eiserne Vorhang, der uns bis 1989 absolut von unserer alten Heimat trennte, ist Gott sei
Dank überwunden. Jetzt kann  man wieder in die alte Heimat reisen und die Erinnerung aufleben
lassen. Es wurde auch 1997 zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei  zur Annäherung ein
politischer Rahmen mit Förderhilfe durch einen deutsch/tschechischer Fonds entwickelt.

Seit 2004 sind auch die zwischenzeitlich getrennten Staaten Tschechien und Slowakei Mitglieder der
großen Völkergemeinschaft Europa (EU), in der nun das Zusammenleben von Volksgruppen neu
gestaltet werden kann.

In Erkenntnis, dass ein spannungsfreies Zusammenleben nur auf der Basis von Wahrheit, Recht und
dem Willen zur Gemeinschaft entstehen kann, muss man Verfälschungen der Geschichte
widersprechen und entsprechend richtig  stellen.

Wir Teplitz-Schönau Freundeskreis wollen mit Hilfe der Erlebnisgeneration und der Zeitzeugen das
gesellschaftliche und kulturelle Leben in unserer Heimat  gemäß  dem  geschichtlichen
Entwicklungen festhalten und den sudetendeutschen und  tschechischen Nachkommen, als
Grundlage für ein künftiges entspanntes Zusammenleben  vermitteln.

Die Schwerpunkte des Teplitz-Schönau Freundeskreis liegen in

 

                > der Förderung von kulturgeschichtlicher Bildung und Erziehung

                > der Erhaltung von Kunst und Kultur

                > und  im Engagement in der Heimatpflege

 

Wir hoffen Ihnen dadurch auch einen Einblick in unsere Historie und unsere Gegenwart vermitteln
zu können.

Fragen und Anregungen schreiben Sie uns bitte ins Gästebuch oder per E-Mail. Vielleicht konnten wir
Ihr Interesse auch für eine Mitgliedschaft wecken?

 

Ihr Teplitz- Schönau Freundeskreis

 

 

Pozdrav

Milí návštěvníci našich internetových stránek, tyto stránky vytvořil Teplitz-Schönau Freundeskreis e.V. (Společenství přátel Teplic-Šanova).

My, bývalí občané z okresu Teplice-Šanov jsme byli, jako všichni sudetští Němci v letech 1945/46 vysídleni z našeho po staletí trvajícího rodného domova Čech, Moravy a sudetského Slezska.

Nové místo k pobytu jsme našli v tehdejší americké okupační zóně Západní Německo. Začátky v novém okolí byly velmi těžké, protože většina měst a vesnic v Německu byla rozbombardována.

S našimi schopnostmi, našimi znalostmi a pílí jsme společně s domácími úspěšně Německo znovuvybudovali. Rovněž integrace více jak 3 milionů sudetských Němců proběhla úspěšně, což bylo také způsobeno stejnou řečí a kulturou.

Mezitím již žijeme v našem novém domově ve čtvrté generaci a náš starý domov zůstává stále v našich srdcích.

Železná opona, která nás do roku 1989 od našeho starého domova absolutně oddělovala, je díky Bohu překonána. Nyní můžeme do staré vlasti cestovat, a oživovat své vzpomínky. Rovněž byl v roce 1997 mezi Německem a Československem pro sblížení vytvořen politický rámec pomocí německo/českého fondu s finanční podporou.

Od roku 2004 jsou mezitím již rozdělené státy Česko a Slovensko členské státy Evropské Unie (EU), ve které může být soužití národů nově vytvářeno.

My, Teplitz-Schönau Freundeskreis chceme s pomocí zkušeností dřívějších generací a současníků zachytit společenský a kulturní život v naší vlasti v souladu s historickým vývojem a předat jej sudetoněmeckým a českým potomkům jako základ pro budoucí bezproblémové soužití.

Těžiště Teplitz-Schönau Freundeskreis (Společenství přátel Teplic-Šanova) leží v

 

                       > podpoře kulturněhistorického vzdělávání a výchovy

                       >  v zachování umění a kultury

                        > a v angažmá v péči o každodenní kulturu, krajinu a přírodu

 

Doufáme, že Vám tímto budeme moci zprostředkovat pohled do naší historie a současnosti.

Otázky a podněty nám laskavě napište do Návštěvní knihy nebo e-mailem. Možná, že jsme ve Vás také vzbudili zájem o členství?

 

Váš Teplitz-Schönau Freundeskreis